Pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Kontakt:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź

Wydział ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej

tel. /+48/ 42 203 48 30

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
  • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 240.000,00 zł.
  • maksymalna kwota dofinansowania zadania – 30.000,00 zł.
  • do kiedy trwa nabór ofert – do 23.02.2024 r. do godz. 23:59:59
    w elektronicznym generatorze wniosków: www.witkac.pl
  • do dnia 01.03.2024 r. do godziny 16.00 w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 należy złożyć podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do 10.05.2024 r.
  • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 17.06.2024 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2024 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Pobierz załącznik:

Czytany 113 razy
Osoba publikująca :  Justyna Pietrzak
Data publikacji:  01.02.2024 - 11:06