Drugi otwarty konkurs ofert - powierzenie seniorzy budżet obywatelski

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego
w ramach budżetu obywatelskiego „ŁODZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych.

Kontakt:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź

Wydział ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej

tel. /+48/ 42 203 48 25

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Działania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 80.000,00 zł
 • lista zadań w ramach konkursu:
 • Zadanie nr 1: SENIOR Z KULTURĄ I SZTUKĄ ZA PAN BRAT – dedykowane 100 seniorom, mieszkańcom powiatu radomszczańskiego;
 • Zadanie nr 2: „Pora na seniora” – integracyjno-edukacyjne spotkanie senioralne powiatu tomaszowskiego – dedykowane 100 seniorom, mieszkańcom powiatu tomaszowskiego;
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania:
 • na Zadanie nr 1 – 40.000,00 zł
 • na Zadanie nr 2 – 40.000,00 zł;
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 23 lutego 2024 r. do godz. 23:59:59
  w elektronicznym generatorze wniosków: www.witkac.pl
 • do dnia 01.03.2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 podpisane wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – do dnia 10 maja 2024 r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 17.06.2024 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2024 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Pobierz załącznik:

Czytany 86 razy
Osoba publikująca :  Justyna Pietrzak
Data publikacji:  01.02.2024 - 11:08
Osoba modyfikująca: Justyna Pietrzak
Ostatnio zmieniany: 02.02.2024 - 09:38