Trzeci otwarty konkurs ofert - na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Gminy z pasją.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

 

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie – 40 000,00 zł
 • maksymalna kwota dofinansowania zadania 40 000,00 zł
 • do kiedy trwa nabór ofert – do 23 lutego 2024 r. do godziny 23.59.59
 • do 01 marca 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane wydrukowane
  z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty
  w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 10 maj 2024r.
 • od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 17 czerwiec 2024 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2024 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 56 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  01.02.2024 - 11:13