Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2020 roku. Tytuł zadania: Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego


Oferty należy składać w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2020 roku do godz.16.00.


Dokumentacja konkursu

Czytany 191 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Rydelek
Data publikacji:  27.01.2020 - 14:52
Osoba modyfikująca: Tomasz Rydelek
Ostatnio zmieniany: 27.01.2020 - 15:45