Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 23.04.2020 r. przyjął uchwałę Nr 407/20 w sprawie zawieszenia rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w dniu 23.04.2020 r. przyjął uchwałę Nr 407/20 w sprawie zawieszenia rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2020 roku.

Treść uchwały

Czytany 198 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Rydelek
Data publikacji:  30.04.2020 - 14:44