Zarząd Województwa Łódzkiego zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2020 roku oraz powołania Komisji konkursowej.

Treść uchwały

Czytany 66 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Rydelek
Data publikacji:  30.04.2020 - 14:47