Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, Uchwała Nr 582/20 z dnia 26.06.2020r. zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, Uchwała Nr 582/20 z dnia 26.06.2020r. zmienia uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałania przemocy w 2020 roku oraz powołania Komisji konkursowej.

Treść uchwały

Czytany 196 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  30.06.2020 - 11:57