Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 • prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 • popularyzację wiedzy na temat życia i działalności Św. Jana Pawła II z okazji Roku Papieskiego 2020;
 • zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat okoliczności, przebiegu i znaczenia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w jej setną rocznicę.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 400 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 31 lipca 2020 r. do godziny 16.00
 • do 05 sierpnia 2020 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 14 września 2020 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 15 września 2020 r. (do 31 grudnia 2020 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:

 • można złożyć tylko jedną ofertę
 • w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Dodatkowe informacje

 • Uchwała ZWŁ nr: 633/20
 • Data uchwalenia: 09.07.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 1148 razy
Osoba publikująca :  Bartłomiej Pielas
Data publikacji:  09.07.2020 - 15:28
Osoba modyfikująca: Bartłomiej Pielas
Ostatnio zmieniany: 09.07.2020 - 15:57