Ogłoszenie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 roku

Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:  z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Najważniejsze informacje o konkursie:

  • oferty należy składać w wersji papierowej
  • suma środków do rozdysponowania w zadaniu – 413 760,00 zł (czterysta trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)
  • do kiedy trwa nabór ofert - do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00
  • oferty należy składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, albo przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na powyższy adres. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - niezależnie od daty stempla pocztowego.
  • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu -  31 maja 2024 r.
  • od kiedy można realizować zadanie - realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 czerwca 2024 r. i nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2024 r.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 316/24
  • Data uchwalenia: 12.03.2024 r.

Pobierz załącznik:

Czytany 310 razy
Osoba publikująca :  Joanna Szyburska
Data publikacji:  15.03.2024 - 11:46
Osoba modyfikująca: Joanna Szyburska
Ostatnio zmieniany: 15.03.2024 - 12:55