Rozstrzygnięcie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

W dniu 28 maja 2024 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 662/24 rozstrzygnął piąty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok.  

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane:

  • dostarczyć potwierdzenie złożenia oferty jeżeli na etapie oceny formalnej dokonywano jakichkolwiek poprawek w samej ofercie;
  • dostarczyć wypełnione „Oświadczenie dotyczące wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”;
  • dostarczyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (dotyczy podmiotów niewpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).

Zgodnie z zapisem punktu IV.34. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, ww. dokumenty należy dostarczyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o wynikach konkursu, czyli do 05 czerwca 2024 r. do godziny 16:00. Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 662/24
  • Data uchwalenia: 28.05.2024
Czytany 142 razy
Osoba publikująca :  Magdalena Sowińska
Data publikacji:  29.05.2024 - 10:23