Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego. Tytuł zadania: „Ochotnicza Szkoła Pierwszej Pomocy – OSPP”

Celem zadania jest kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu poprzez praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 roku do godz. 16:00.

Uchwała wraz z ogłoszeniem do pobrania w załączniku poniżej.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 1227/19
  • Data uchwalenia: 2.09.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 382 razy
Osoba publikująca :  Jacek Rubinkowski
Data publikacji:  04.09.2019 - 11:09