Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.

Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty (jeżeli błąd dotyczy potwierdzenia) w terminie do 04.03.2020 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.27) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 98 25).

Data publikacji: 26 lutego 2020 r.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 1650/19
  • Data uchwalenia: 20.12.2019
Czytany 490 razy
Osoba publikująca :  Bartłomiej Pielas
Data publikacji:  26.02.2020 - 15:36
Osoba modyfikująca: Bartłomiej Pielas
Ostatnio zmieniany: 26.02.2020 - 16:17