ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA PIERWSZEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2020 ROKU

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 372/20 zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku oraz powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie.

Podjęta uchwała wydłuża termin rozstrzygnięcia konkursu do 30 czerwca br. Wraz ze zmianą terminu rozstrzygnięcia, zmniejszona została pula środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w konkursie do kwoty 70 000 zł. Zmiany te wynikają z dwóch powodów: część zadań, których realizacja została zaplanowana na maj, czerwiec nie będzie możliwa do realizacji; drugim powodem jest konieczności przygotowania się na finansowanie działań zmniejszających negatywne skutki epidemii, które dla życia kulturalnego będą na pewno mocno odczuwalne.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 372/20
  • Data uchwalenia: 23.04.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 357 razy
Osoba publikująca :  Bartłomiej Pielas
Data publikacji:  28.04.2020 - 10:32