Zawieszenie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert (...)

Ze względu na sytuację epidemiczną Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 23 kwietnia 2020 roku podjął decyzję o zawieszeniu rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 r., ogłoszonego uchwałą nr 243/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zdrowotnej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa „Łódzkie na Plus” na 2020 rok oraz powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Dodatkowe informacje

  • Uchwała ZWŁ nr: 388/20
  • Data uchwalenia: 23.04.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 490 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  28.04.2020 - 14:49