Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXI edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1147/20 z dnia 17 listopada 2020 roku przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXI edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nagrody otrzymali:
w kategorii prac habilitacyjnych oraz cykli powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego:
1. dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat – Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji:
„Synapsa immunologiczna ludzkiej komórki dendrytycznej z limfocytem T formowana w odpowiedzi na prątki Mycobacterium bovis BCG”
w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100);

2. dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Morphological analysis of urban structures - the cultural approach. Case studies of Jewish communities in Lodz and Mazovian voivodeships
(Analiza morfologiczna struktur miejskich w ujęciu kulturowym. Studium przypadku społeczności żydowskich w województwach łódzkim i mazowieckim)”
w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100).

• w kategorii rozpraw doktorskich:
1. dr szt. Michał Szulc – Instytut Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Made in Łódź. Projekt damskiej kolekcji autorskiej w oparciu o badania technologii przemysłu lekkiego województwa łódzkiego.”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);

2. dr Justyna Świątkiewicz – Katedra Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Otrzymywanie lotnych kwasów tłuszczowych z frakcji organicznej odpadów komunalnych w procesie fermentacji”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);

3. dr Łukasz Lechowski – Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Wpływ budowy autostrady A1 i A2 na zmiany zagospodarowania terenu w gminach powiatu zgierskiego w światle metod GIS”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);

4. dr n. hum. Rafał Pakuła – Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Udział Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji "Miastoprojekt - Łódź" w kształtowaniu architektonicznego krajobrazu Łodzi na tle uwarunkowań polityczno-gospodarczych w latach 1949-1989”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);

5. dr Monika Jarosiewicz – Katedra Biofizyki Skażeń Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Wpływ związków bromofenolowych ograniczających palność materiałów organicznych na erytrocyty człowieka”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);

6. dr n. med. i n. o zdr. Joanna Madzio – I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„GATA3 jako marker stratyfikacji ryzyka niepowodzenia terapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL)”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);

7. dr inż. arch. Wiktor Wróblewski – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Możliwość tymczasowego zagospodarowania "pustek miejskich" ”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);

8. dr n. med. Wioletta Rozpędek-Kamińska – Katedra Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Inhibitory zależnej od stresu ER kinazy PERK jako potencjalne nowe podejście do terapii choroby Alzheimera”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);

9. dr n. o zdr. Beata Ciabiada-Bryła – Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Analiza nadumieralności mężczyzn w województwie łódzkim w latach 1999-2014”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100);

10. dr n. hum. Ludwika Majewska – Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę:
„Wanda Grabowska (1883-1957). Pedagog, działaczka społeczna i niepodległościowa”
w wysokości 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

• w kategorii prac dyplomowych magisterskich:
1. mgr szt. Aleksander Stachowski – Katedra Akordeonu, Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę:
„Ocena aktywności kory mózgu w procesie mentalnego uczenia się gry na akordeonie na przykładzie wybranych utworów"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

2. mgr Emilia Brodziak – Katedra Historii Nowożytnej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Łódź w walce o niepodległość 1914-1918"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

3. mgr Ewa Juścińska – Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Użyteczność badań cytogenetyczno-molekularnych w diagnostyce prenatalnej”
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

 

• w kategorii prac dyplomowych: inżynierskich i licencjackich:
1. Marta Kluba – Instytut Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę licencjacką:
„Adaptacja sali teatralnej na salę koncertową w łódzkim Grand Hotelu"
w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100).

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Czytany 655 razy
Osoba publikująca :  Dorota Komar
Data publikacji:  18.11.2020 - 09:37