Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXII edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1054/21 z dnia 15 listopada 2021 roku przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXII edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nagrody otrzymali:
w kategorii rozpraw doktorskich:
1. dr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło – Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Politechniki Łódzkiej za pracę:
„The preparation of fibrous and porous structures based on hyaluronic acid for applications in regenerative medicine”
(Otrzymywanie struktur włóknistych i porowatych na bazie kwasu hialuronowego do zastosowań w medycynie regeneracyjnej)
w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100);

2. dr n. hum. Katarzyna Schatt-Babińska – Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Zabytki nieruchome w rękach prywatnych - historia, zagadnienia ochrony i konserwacji na przykładach obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Łodzi”
w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100);

3. dr szt. Krzysztof Guzek – Katedra Kompozycji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Projekt generatywnego systemu dynamicznej identyfikacji wizualnej Politechniki Łódzkiej”
w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100);

4. dr Weronika Gonciarz – Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Patogeneza zakażeń Helicobacter pylori na modelu kawii domowych i modelach komórkowych in vitro”
w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100);

5. dr Kamil Durka – Katedra Biofizyki Medycznej Instytutu Biofizyki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Cytotoksyczność liposomalnych taksanów funkcjonalizowanych peptydem gH625 wobec ludzkich komórek śródbłonka mikrowaskularnego”
w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100);

6. dr n. med. i n. o zdr. Justyna Roszkiewicz – II Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Ocena wpływu polimorfizmów genetycznych na efekt leczenia metotreksatem u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów”
w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100);

7. dr n. med. Monika Lesicka – Zakład Badań Translacyjnych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi za pracę:
„Analiza profilu metylacji i ekspresji kluczowych genów zegarowych rytmu okołodobowego w raku piersi”
w wysokości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100).

w kategorii prac dyplomowych magisterskich:
1. mgr Małgorzata Lisiecka-Muniak – Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Roma e Łódź. Due cinecittà nella Rete delle Città Creative dell'Unesco."
(Rzym i Łódź. Dwa miasta filmu w Sieci Miast Kreatywnych Unesco.)
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

2. mgr Magdalena Cieślak – Instytut Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę:
„Wybrane problemy wykonawcze tytułowej partii w operze Bas Sheve Henocha Kona"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

3. mgr inż. Patryk Wacławiak – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Projektowanie systemów zieleni miejskiej oparte o kod form przestrzennych na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

4. mgr inż. Karolina Beton – Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Analiza biochemiczna komórek prawidłowych i nowotworowych ludzkiego jelita suplementowanych witaminą C metodą obrazowania Ramana"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

5. mgr inż. arch. Rafał Zakrzewski – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Cider Palace. Adaptacja i rozbudowa zespołu pałacowego w Zadzimiu na założenie wielofunkcyjne z pensjonatem i cydrownią."
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

6. mgr Katarzyna Konicka – Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Pamięć prywatna i pamięć kolektywna w wybranych memuarach z czasów powstania styczniowego w Łódzkiem"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

7. mgr Angelika Ostasiewicz – Katedra Strategii i Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Wpływ udziału w Programie Startup Spark na efektywność rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

8. mgr szt. Tomasz Frasoński – Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Łódzka Awangarda punktem wyjścia do zaprojektowania autorskich wzorów i struktur dzianin zastosowanych w formach ubioru i galanterii dzianej"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

9. mgr Monika Gajowiak – Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Identyfikacja czynników wpływających na optymalizację procesów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie odzieżowym"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100);

10. mgr inż. Kamil Miszczak – Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Chironomidae jako bioindykatory globalnych zmian klimatycznych na przykładzie stanowiska Wolskie Bagno (Wysoczyzna Bełchatowska)"
w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100).

w kategorii prac dyplomowych: inżynierskich i licencjackich:
1. Mateusz Sobociński – Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego za pracę licencjacką:
„Organizacja i funkcjonowanie transportu kolejowego na przykładzie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"
w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100);

2. Dominika Radzimska – Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę licencjacką:
„Fenomen miasta Łodzi jako ośrodka kinematografii polskiej i jego oddźwięk w świecie"
w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100);

3. Konrad Kaczmarek – Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego za pracę licencjacką:
„Zagrożone elementy flory naczyniowej powiatu sieradzkiego"
w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100);

4. inż. arch. Aleksandra Chlebowska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę inżynierską:
„Projekt integrującej strefy wejściowej na potrzeby adaptacji i modernizacji obiektów przy ul. Piotrkowskiej 165 oraz 165/169 w Łodzi wraz z rewaloryzacją ich otoczenia"
w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100);

5. Katarzyna Malinowska – Instytut Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę licencjacką:
„Projekt systemu identyfikacji wizualnej dla skansenu w Maurzycach"
w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100);

6. Adrian Głodkowski – Instytut Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę licencjacką:
„Przestrzeń współczesnych igrzysk - projekt areny e-sportowej dla Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 w Łodzi"
w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych 00/100).

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Czytany 541 razy
Osoba publikująca :  Dorota Komar
Data publikacji:  16.11.2021 - 09:15