ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź, działający w imieniu Województwa Łódzkiego, informuje, że w dniach od 24 września do 15 października 2013 r. na tablicach ogłoszeniowych w siedzibach ZNWŁ oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a także na stronie internetowej www.znwl.pl, wywieszony będzie wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO  91-427ŁÓDŹ, UL. KAMIŃSKIEGO 7/9
 
Wykaz nieruchomości Województwa Łódzkiego
przeznaczonych do sprzedaży

 
 
Lp. Położenie
i oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie
nieruchomości
Cena
[zł]
1. Działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów numerem 5272/2 w obrębie 15. miasta Sieradza, położona przy ul. Armii Krajowej, wchodząca w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00012589/3.
Własność Województwa Łódzkiego
2,4207 ha Niezabudowana działka gruntu, przylegająca do ulic Armii Krajowej i gen. Sikorskiego oraz posiadająca dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospo-darowania przestrzennego.
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań (uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Miejskiej w Sieradzu z dn. 24.04.2012 r.) leży na obszarze opisanym jako tereny zabudowy usługowej – rozwojowe.
2.804.000
 
 

Wykaz powyższy podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 24 września do 15 października 2013 roku.
Termin składania wniosków w sprawie prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości,
na podstawie art. 34., ust. 1., pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
upływa dnia 5 listopada 2013 roku.
Sprawę prowadzi Zbigniew Żołnierczyk, pok. 115,  tel. 042 205-58-71;  042 205-58-72, wewnętrzny 115.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 24.09.2013

Pobierz załącznik:

Czytany 1716 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  24.09.2013 - 13:04
Osoba modyfikująca: Zbigniew Żołnierczyk
Ostatnio zmieniany: 24.09.2013 - 13:07