ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 27 października 2015 roku przetarg ustny nieograniczony na najem części powierzchni dachu budynku położonego w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 200

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza na dzień 27 października 2015 roku
przetarg ustny nieograniczony na najem
 części powierzchni dachu budynku
położonego w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 200
 
Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznego czynszu brutto za najem 30,00 m2 powierzchni dachu budynku byłego kina „Adria”. Umowa najmu będzie zawarta na okres trzyletni.
 
Otwarcie przetargu nastąpio godzinie 1100:
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu brutto wynosi: 4.050,00 zł;
Wadium wynosi 450,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208.
Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 21 października 2015 roku, do godziny 1400, na konto ZNWŁ nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „PRZETARG – Łódź, Adria.”.Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
  W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 16 do 21 października 2015 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, po zapoznaniu się z udostępnionymi do wglądu szczegółowymi warunkami przetargu, złożą oświadczenie o ich przyjęciu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium. Prowadzący działalność gospodarczą dostarczą dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej, co do której istnieje obowiązek wpisu do właściwego rejestru, innego niż wpis do ewidencji działalności gospodarczej; natomiast przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. Dostarczone dokumenty nie mogą być sporządzone wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu.
            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.
Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71 wew. 133.
 
 
 
 

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 22.09.2015

Pobierz załącznik:

Czytany 1228 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  22.09.2015 - 08:29