ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 29 września 2020 r. przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń w budynku położonym w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1.

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 29 września 2020 roku

przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni
80,05 m2,w budynku położonym w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1

 

            Przedmiotem przetargu na najem są pomieszczenia o łącznej powierzchni 80,05 m2, znajdujące się na parterze budynku biurowego posadowionego na działce nr 7192/5 w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1, w obrębie 12 miasta Sieradz. Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SR1S/00065780/8.

Umowa najmu będzie zawarta na czas nieoznaczony.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 85,00 zł

Wywoławcza miesięczna wysokość czynszu netto wynosi 820,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

            Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 22 września 2020 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Sieradz, Warneńczyka”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 17 do 22 września 2020 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju nr 104 podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

            Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.lodzkie.pl.

            Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel. 42 205-58-71 wew. 132.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 18.08.2020

Pobierz załącznik:

Czytany 59 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  18.08.2020 - 08:39
//todo move to script