Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 86-96

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 a tel. 52/52-57-828 działając na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2020.231 j.t.) oraz art. 38 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1190 j.t.) ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na najem na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 86-96, stanowiącej własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Agencję Mienia Wojskowego - Oddział Regionalny w Bydgoszczy, z której do wynajmu przeznacza się lokal użytkowy nr 1 wraz z częścią lokalu użytkowego nr 2, jako 1 pozycja przetargowa.

Więcej informacji w załączniku lub na stronie internetowej: https://amw.com.pl/pl/nieruchomosci/przetargi-nieruchomosci

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.06.2022

Pobierz załącznik:

Czytany 50 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczorowski
Data publikacji:  27.06.2022 - 11:05
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 27.06.2022 - 11:09