ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza na dzień 9, 10 i 16 grudnia 2019 roku przetarg ustny nieograniczony na najem garaży oraz miejsc postojowych, usytuowanych w Pabianicach, przy

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

ogłasza na dzień 9, 10 i 16 grudnia 2019 roku

przetarg ustny nieograniczony na najem

garaży oraz miejsc postojowych,

usytuowanych w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A

 

Przedmiotem przetargu w formie ustnej licytacji będzie najem poszczególnych garaży i miejsc postojowych usytuowanych na nieruchomości, będącej własnością Województwa Łódzkiego, położonej w Pabianicach, przy ul. Gdańskiej 5A, oznaczonej jako działka nr 334, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze: LD1P/00004691/5.

Umowy najmu będą zawarte na okres trzech lat.

W dniu 9 grudnia odbędą się przetargi:

  1. Stanowisko garażowe nr 1, o powierzchni 66,08 m2, wyposażone w instalację elektryczną.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.

Wadium wynosi 40,00 zł.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 395,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

  1. Stanowisko garażowe nr 2, o powierzchni 69,44 m2, wyposażone w instalację elektryczną.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 45,00 zł.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 405,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

  1. Miejsca postojowe nr 1, 2, 3 i 4, razem o powierzchni 70,00 m2, do najmu łącznego.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 13:00.

Wadium wynosi 30,00 zł.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 260,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

W dniu 10 grudnia odbędą się przetargi:

  1. Miejsca postojowe nr 5, 6, 7 i 8, razem o powierzchni 70,00 m2, do najmu łącznego.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.

Wadium wynosi 30,00 zł.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 260,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł.

  1. Miejsca postojowe nr 9 i 10, razem o powierzchni 35,00 m2, do najmu łącznego.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 15,00 zł.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 130,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 5,00 zł.

  1. Miejsce postojowe nr 33 usytuowane pod wiatą, o powierzchni 20,40 m2.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 13:00.

Wadium wynosi 10,00 zł.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 95,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 5,00 zł.

W dniu 16 grudnia odbędą się przetargi:

  1. Miejsce postojowe nr 34, usytuowane pod wiatą, o powierzchni 20,40 m2.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 9:00.

Wadium wynosi 10,00 zł.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 95,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 5,00 zł.

  1. Miejsce postojowe nr 35 usytuowane pod wiatą, o powierzchni 20,40 m2.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 11:00.

Wadium wynosi 10,00 zł.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 95,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 5,00 zł.

  1. Miejsce postojowe nr 36 usytuowane pod wiatą, o powierzchni 20,40 m2.

Otwarcie licytacji nastąpi o godzinie 13:00.

Wadium wynosi 10,00 zł.

Wywoławcza miesięczna kwota czynszu netto wynosi 95,00 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 5,00 zł.

Czynsz najmu stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, pokój 208. Wpłaty wadium należy dokonać z rachunku przyszłego najemcy, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, w terminie do dnia 3 grudnia 2019 roku, do godziny 1400, na rachunek ZNWŁ, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem określającym przedmiot licytacji: „Przetarg – Pabianice, garaż nr… lub miejsca postojowe nr …”. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w dniach od 28 listopada do 3 grudnia 2019 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, podpiszą oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu i uzyskają numer upoważniający do uczestnictwa w przetargu. W tym celu okażą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium, ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedstawiciele osób prawnych odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku pełnomocników konieczne jest przedłożenie stosownych pełnomocnictw.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Bliższe informacje pod numerem tel.0 42 205-58-71.

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 29.10.2019

Pobierz załącznik:

Czytany 105 razy
Osoba publikująca :  Zbigniew Żołnierczyk
Data publikacji:  28.10.2019 - 14:03