Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego

Zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 26.10.2022r.

Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  17.01.2017 - 11:13
Osoba modyfikująca: Małgorzata Żychlińska
Ostatnio zmieniany: 26.10.2022 - 15:46