Zakup 2 licencji: AAA-03752 SQL Server Std Core 2 LSA SQL Server Standard per Core 2 Licenses License and Software Assurance

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ASVI.1333.112.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *:

  10 dni

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  11.12.2023r. godz. 10:00

Czytany 258 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  20.11.2023 - 11:19
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 13.12.2023 - 11:27