Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 580/22 z dnia 27.06.2022 r. rozstrzygnął czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki
i krajoznawstwa w 2022 r. realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.

Usługa montażu znaków R4, R4b i R4d oraz A24 na fragmencie niebieskiego szlaku rowerowego „Nad Pilicę” (odcinek Łódź-Maluszyn – ok. 135 km) – etap 1 zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej zmiany organizacji ruchu. Zamawiający dysponuje znakami, słupkami, taśmami band-IT oraz obejmami.

Więcej informacji w załącznikach.

Strona 1 z 3