Zapytania ofertowe - nieaktywne (1649)

03.09.2021 - 10:57

Zapytanie ofertowe: Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej dla powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * GKII.7521.14.2021.WK
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *
  • 6 tygodni (42 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca składa za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej nw. dokumenty w formie skanu podpisane przez osobę upoważnioną:

  - Wypełniony załącznik nr 3 Formularz ofertowy Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej,

  - Wypełniony załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym,

  - Wypełniony załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niezbędnego wykształcenia posiadanego przez osoby, którymi dysponuje

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2021 r. o godz. 12:00

02.09.2021 - 14:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVII.433.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *

  30 września 2021r. (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym)

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym)

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu - Zapytanie Ofertowe

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca składa za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej nw. dokumenty w formie scanu podpisane przez osobę upoważnioną:

  • Formularz ofertowy (cenowy) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  • Wykaz usług – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Lp.

  Kryterium

  Znaczenie w %

  1

  Cena oferty brutto

   60 %

  2

  Możliwość zmiany liczby rezerwacji pokoi hotelowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  3

  Możliwość zmiany liczby wynajmowanych sal
  i pomieszczeń konferencyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  4

  Możliwość zmiany liczby usług gastronomicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  5

  Udostępnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników Forum

   10 %

  RAZEM

  100%

 • Termin składania ofert *

  Do 10 września 2021r. do godz. 12:00

27.08.2021 - 15:58

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/12/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania - 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2021 r. o godz. 10:00

27.08.2021 - 11:57

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/44/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 17 września 2021 r. o godz. 12:00

19.08.2021 - 14:52

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/43/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 10 września 2021 r. o godz. 12:00

17.08.2021 - 12:52

Odpowiedzi na Zadane pytania:

*Treść pytania*
Witam, Zalman ZM-NS1000 jest niedostępna, została wycofana, czy jako zamiennik możemy zastosować Zalman ZM-NS2000?

 

Odpowiedz : Tak akceptujemy

 

*Treść pytania*
Dotyczy pozycja nr 37 Zalman ZM-NS1000 - 15 szt oraz poz. 32 Pasta termoprzewodząca Zalman 3.5g (ZMSTG2) - 40 szt . Powyższe pozycje są oznaczone jako END OF LIFE przez dystrybutora, ich dostępność na rynku retail jest również zerowa. Prosimy o wskazanie innych produktów w zastępstwo tych 2 pozycji, których nie będzie można Państwu dostarczyć ze względu na wycofanie z produkcji.

Odpowiedz: Pasta termoprzewodząca ZELMAN STC9 4g

*Treść pytania*
Szanowni Państwo, w nawiązaniu do pozycji nr 40 Powerbank ADATA 20000 mAh czarny - 15 szt. informujemy, że ten produkt nie jest możliwy do dostarczenia . Od dawna nie jest dostępny u dystrybutorów, nie uda się go również skupić z rynku w odpowiedniej ilości. Proszę o wskazanie innego produktu w miejsce tego Powerbanku.

Odpowiedz: ADATA Power Bank P20000QCD 20000mAh czarny

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/37/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego- al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 8 września 2021 r. o godz. 12:00

10.08.2021 - 10:46

 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RRI.0631.11.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wypełniony zał. nr 2 - formularz ofertowy

  Wypełniony zał. nr 3 - wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału
  w zapytaniu ofertowym

  Wypełniony zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego przez prelegentów niezbędnego doświadczenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -

 • Termin składania ofert *

  31 sierpnia 2021 r. godz. 23:59

04.08.2021 - 09:18

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PMIV.0441.2.3.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  28-30.09.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Doświadczenie - 40%

 • Termin składania ofert *

  25.08.2021 r.

30.07.2021 - 12:52

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/3/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  30 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsca wykonania zamówienia znajdują się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Brak

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  25.08.2021 r, do godz. 14:00

27.07.2021 - 14:36

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/10/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 23.08.2021 r. o godz. 10:00