Zapytania ofertowe - nieaktywne (1567)

25-11-2020 09:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Grudzień 2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (w formie scanu załączony za pośrednictwem niniejszej aplikacji) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

  2. Próbkę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Biuro Podawcze (na parterze) - do dnia 04.12.2020 r. do godz. 12:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu próbki do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) z dopiskiem: Próbka do zapytania ofertowego nr KMI.272.2.2020.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Jakość 40%

 • Termin składania ofert *

  Do 04.12.2020r. do godz. 12:00

24-11-2020 14:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/56/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 7 dni od dnia dokonania zamówienia, jednak nie później niż do 23.12.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al.Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 9.12.2020 r. o godz. 12:00

24-11-2020 13:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/55/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 7 dni od dnia dokonania zamówienia jednak nie później niż do 23.12.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 9.12.2020 r.  o godz. 12:00

24-11-2020 13:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/59/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 7 dni, jednak nie później niż do 23.12.2020 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź 

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2020 r. o godz. 12.00

24-11-2020 12:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/57/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  do 7 dni od dnia dokonania zamówienia, jednak nie później niż do 23.12.2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2020 r. o godz. 12:00

23-11-2020 21:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/58/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Załącznik nr 1 - OPZ)

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia dokonania zamówienia jednak nie później niż do 23.12.2020

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  15.12.2020r. do godz. 12:00

19-11-2020 21:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMI.272.3.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej składa w formie scanu Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  30.11.2020r. do godz. 12:00  02.12.2020r. do godz. 12:00

16-11-2020 21:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI.272.6.2020.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do umowy) w formie scanu, wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  25.11.2020r. do godz. 12:00

10-11-2020 16:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASVI/54/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Licencja powinna być dostarczona w terminie do 7 dni od podpisania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę bez pośredników i firm spedycyjnych.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051- Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania oferty upłynie w dniu 2 grudnia 2020 r. o godz. 12:00.

03-11-2020 19:11

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * AS/ASV/007/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie 20 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Dostawa do siedziby Operatora Infrastruktury ŁRST - firmy Infratel Sp. z o.o. ul. Kuropatwińskiej 16, 95-100 Zgierz

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert *

  Termin składania ofert upływa w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 10.00.