×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 710.

Zapytania ofertowe - nieaktywne (1542)

23-01-2015 14:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/01/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu wraz  załącznikami: projekt architektoniczno-budowlany oraz dokumentacja zdjęciowa
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce postojowe w Porszewicach- współrzędne geograficzne: 51° 43' 30.04"N, 19° 18' 09.57"E
 • Warunki udziału w zapytaniu brak
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2015 r. o godz.12:00
23-01-2015 13:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.7.1.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15-17.02.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź zgodnie z wytycznymi w załączniku
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 28 stycznia 2015 r. godz. 12:00
21-01-2015 12:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RB/3/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia 29.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku 
 • Miejsce wykonania zamówienia * Square Marie Louise 2, Bruksela, Belgia
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w piatek 23.01.2015 roku godz. 12.00
19-01-2015 11:01
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania "załącznika nr 1", który należy dołączyć do oferty.
Szczegółowe informacje na temat zapytania ofertowego znajdują się w "projekcie umowy" oraz w "załączniku nr 1".

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/1/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "załączeniu nr 1".
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do 01.03.2016 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź.
 • Warunki udziału w zapytaniu Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków "projektu umowy" załączonego do zapytania.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 26.01.2015 r., godz. 09.00
16-01-2015 14:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RB/2/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 17 lutego 2015r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert do dnia 19.01.2015r. do godz. 16.00
15-01-2015 10:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * RB/1/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2015r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Marsa (Republika Malty), Bruksela (Królestwo Belgii) 
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2015 roku godz. 10.00
14-01-2015 12:01
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZ/PRZII/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * 10 tygodni od momentu podpisania umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * www.investin.lodzkie.pl
 • Warunki udziału w zapytaniu brak
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * %100
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 19.01.2015 do godziny 12.00
14-01-2015 11:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 20 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Wkładki tematyczne opublikowane zostaną w dzienniku o zasięgu regionalnym lub dodatku regionalnym dziennika o zasięgu krajowym w miastach: Bełchatów, Radomsko, Łowicz, Skierniewice, Wieluń i Łódź.
 • Warunki udziału w zapytaniu Minimalne warunki dla publikatora, tytułu prasowego, w którym opublikowane zostaną wkładki tematyczne znajdują się w załączeniu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu); 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór w załączeniu).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do dnia 23 stycznia 2015 r. 
14-01-2015 11:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do 20 kwietnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Artykuły sponsorowane opublikowane zostaną w dzienniku o zasięgu regionalnym (województwo łódzkie) lub dodatku regionalnym dziennika o zasięgu krajowym
 • Warunki udziału w zapytaniu Minimalne warunki dla publikatora, tytułu prasowego, w którym zamieszczane będą artykuły sponsorowane znajdują się w załączeniu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (do pobrania w załączeniu)
  2. Wypełniony formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do dnia 23 stycznia 2015 r.
13-01-2015 14:01

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania zamówienia 13.02.2015 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 18.02.2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce wykonania znajduje się w załączeniu
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert 21.01.2015 r. godz 10.00