×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 710.

Zapytania ofertowe - nieaktywne (1650)

09.02.2015 - 15:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PR/PRV/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Marzec 2015 r - 15 grudnia 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia
 • Warunki udziału w zapytaniu O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
  - wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat wykonali co najmniej 5 usług w zakresie tłumaczeń na język migowy.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Referencje. oświadczenia potwierdzające przeprowadzenie w ciagu ostatnich 3 lat co najmniej 5 usług w zakresie tłumaczeń na język migowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 12.02.2015 r. godz. 12:00
04.02.2015 - 08:13

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * Nr 1/2015/DPZ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku poniżej - OPZ.
 • Termin wykonania zamówienia * Od 1 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegóły znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia.
  Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wykonawca – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem), pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia).
  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy – kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem) oraz pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie,
  w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa i podpisanie umowy
  z Województwem Łódzkim.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Kryterium oceny ofert jest cena brutto za jeden dzień wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • Termin składania ofert * 09.02.2015 r., godz. 12.00
02.02.2015 - 11:40

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZ/PRZII/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Ostatni tydzień marca 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków, które są wymienione w "Zapytaniu ofertowym".
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oświadczenie i dokumenty zamieszczone zostały w "Zapytaniu ofertowym".
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 16 lutego 2015 r., godz. 12:00.
02.02.2015 - 11:19

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0450.1.2014.MP
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15-17.02.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, Warszawa
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 05.02.2015 r. godz. 12:00
29.01.2015 - 10:25

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ORVI/2/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w "załączeniu nr 1".
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia podpisania umowy do 01.03.2016 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków "projektu umowy" załączonego do zapytania.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 02.02.2015 r., godz. 10.00
28.01.2015 - 17:33

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/003/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * od 13 do 15 maja 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową.
  Obiekt hotelowy, w którym będzie świadczona usługa zgodnie z SOPZ zlokalizowany jest na terenie miasta Łodzi w odległości nie większej niż 7 km od Uniwersytetu Łódzkiego – Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, gdzie odbywać się będzie Konferencja Ogólnopolska.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Załączniki należy składać wyłącznie przez aplikację webową:
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (do pobrania w załączeniu),
  2. Wypełniony formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * Oferty należy składać tylko i wyłącznie poprzez platformę webową do dnia 06.02.2015 r. do godz. 12.00
28.01.2015 - 13:16

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/002/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 15 maja 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Wkładki tematyczne opublikowane zostaną w dzienniku o zasięgu regionalnym lub dodatku regionalnym dziennika o zasięgu krajowym wyłącznie w miastach: Bełchatów, Radomsko, Łowicz, Skierniewice, Wieluń i Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko i wyłącznie poprzez platformę webową. Minimalne warunki dla publikatora, tytułu prasowego, w którym opublikowane zostaną wkładki tematyczne znajdują się w załączeniu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu);
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór w załączeniu).
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do dnia 6 lutego 2015 r. do godz. 9.00
28.01.2015 - 13:09

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KE/KEV/001/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * do dnia 15 maja 2015 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Artykuły sponsorowane opublikowane zostaną w dzienniku o zasięgu regionalnym (województwo łódzkie) lub dodatku regionalnym dziennika o zasięgu krajowym.
 • Warunki udziału w zapytaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko i wyłącznie poprzez platformę webową. Minimalne warunki dla publikatora, tytułu prasowego, w którym zamieszczane będą artykuły sponsorowane znajdują się w załączeniu w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu (do pobrania w załączeniu)
  2. Wypełniony formularz ofertowy (do pobrania w załączeniu)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne nie dotyczy
 • Termin składania ofert * do dnia 6 lutego 2015 r. godz. 9.00
23.01.2015 - 14:53

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/01/2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu wraz  załącznikami: projekt architektoniczno-budowlany oraz dokumentacja zdjęciowa
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce postojowe w Porszewicach- współrzędne geograficzne: 51° 43' 30.04"N, 19° 18' 09.57"E
 • Warunki udziału w zapytaniu brak
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty brak
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100 %
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 4 lutego 2015 r. o godz.12:00
23.01.2015 - 13:22

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWII.0442.7.1.2015
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 15-17.02.2015
 • Miejsce wykonania zamówienia * M.P. Łódź zgodnie z wytycznymi w załączniku
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 28 stycznia 2015 r. godz. 12:00