Komunikaty - Porządki obrad (VII Kadencja)

14.06.2024 - 14:16

Porządek obrad II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
odbywającej się w sali Sejmiku Województwa Łódzkiego
przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi
w dniu 21 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 17.00.

29.05.2024 - 11:52

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 2 maja 2024 r. przedstawił Sejmikowi Województwa Łódzkiego „Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2023 r.”, zwany dalej „Raportem”.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w 2023 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, informację o podjętych uchwałach Sejmiku Województwa Łódzkiego i o realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Raport podlega rozpatrzeniu podczas sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała w sprawie absolutorium dla zarządu jest podejmowana nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Informacja o wyznaczonym terminie ww. sesji, godzinie jej rozpoczęcia, porządku obrad oraz miejscu jej odbywania zostanie podana w odrębnym komunikacie najpóźniej na 7 dni przed sesją.

W debacie nad Raportem mogą podczas sesji zabierać głos Mieszkańcy Województwa, którzy zgłoszą się do udziału w debacie na warunkach określonych art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566).

Osoby zainteresowane udziałem w debacie nad Raportem prosimy o zapoznanie się z:

Informacją o zasadach udziału mieszkańców Województwa Łódzkiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2023 r.

Wzorem formularza „Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2023 r.

Oświadczeniem zgłaszającego swój udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2023 r.

Wzorem „Listy poparcia dla zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2023 r.

Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2023 r.

22.05.2024 - 13:22

Porządek obrad I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 3 części z dnia 21 maja 2024 r. (wtorek). godz. 17:00

sala obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w siedzibie przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi

22.05.2024 - 13:15

Porządek obrad I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 2 części z dnia 9 maja 2024 r. (czwartek), godz. 17:00

sala obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w siedzibie przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi

06.05.2024 - 12:05

Porządek obrad I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 1 części z dnia 7 maja 2024 r. (wtorek), godz.13.00
sala obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w siedzibie przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi