Porządki Obrad

Porządek obrad VI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
zwołanej w trybie art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie województwa
9 kwietnia 2019 roku (wtorek) godz.11.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach, ulica Słoneczna 5,
sala nr 18 – II piętro.
Porządek obrad V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 marca 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.
Porządek obrad IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 lutego 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.

                                                                                                                                
Porządek obrad III sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
29 stycznia 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.

Porządek obrad II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
18 grudnia (wtorek) 2018 roku, godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
 

22 listopada 2018 roku (czwartek), godz.14.00     
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji