Komisje Sejmiku Województwa Łódzkiego IV kadencji

Komisje Sejmiku Województwa Łódzkiego IV kadencji.

 

 

Komisja Statutowo-Regulaminowa

1. Włodzimierz Kula - przewodniczący
2. Radosław Gajda
3. Marek Mazur
 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1. Jolanta Szymańska - przewodnicząca

2. Andrzej Barański
3. Andrzej Chowis
4. Andrzej Górczyński

5. Dorota Ryl

 

Komisja Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej

1. Andrzej Chowis - przewodniczący

2. Agata Grzeszczyk - wiceprzewodnicząca 
3. Marcin Bugajski

4. Wiesław Garstka
5. Piotr Grabowski
6. Ewa Kralkowska

7. Halina Rosiak

8. Bożena Ziemniewicz


Komisja Budżetu i Finansów

 1. Włodzimierz Fisiak – przewodniczący 
 2. Elżbieta Nawrocka - wiceprzewodnicząca
 3. Sylwia Adamczewska 
 4. Radosław Gajda
 5. Andrzej Górczyński
 6. Piotr Grabowski
 7. Agata Grzeszczyk
 8. Jakub Jędrzejczak
 9. Cezary Krawczyk
 10. Włodzimierz Kula
 11. Anna Rabiega
 12. Dorota Ryl
 13. Witold Stępień
 14. Witold Witczak
 15. Marek Włóka


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Andrzej Górczyński – przewodniczący
2. Świętosław Gołek - wiceprzewodniczący
3. Jakub Jędrzejczak - wiceprzewodniczący
4. Artur Bagieński
5. Włodzimierz Fisiak

6. Wiesław Garstka
7. Monika Kilar – Błaszczyk
8. Iwona Koperska
9. Wiesław Stasiak


Komisja Ochrony Zdrowia

1. Świętosław Gołek – przewodniczący
2. Wiesław Stasiak – wiceprzewodniczący
3. Marcin Bugajski
4. Włodzimierz Fisiak

5. Danuta Kałuzińska
6. Anna Kamińska
7. Dariusz Klimczak
8. Iwona Koperska

9. Ewa Kralkowska
10. Elżbieta Nawrocka
11. Irena Nowacka
12. Ilona Rafalska

13. Jolanta Szymańska
14. Mieczysław Teodorczyk
 

Komisja Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu
i Komunikacji

 1. Cezary Krawczyk – przewodniczący
 2. Andrzej Chowis - wiceprzewodniczący
 3. Danuta Kałuzińska - wiceprzewodnicząca
 4. Artur Bagieński
 5. Andrzej Barański
 6. Marcin Bugajski
 7. Wiesław Garstka
 8. Anna Grabek
 9. Włodzimierz Kula
 10. Marek Mazur
 11. Irena Nowacka
 12. Dorota Ryl
 13. Witold Stępień
 14. Jolanta Szymańska
 15. Marek Włóka


Komisja Nauki, Kultury i Sportu

 1. Anna Rabiega - przewodnicząca
 2. Bożena Ziemniewicz - wiceprzewodnicząca
 3. Andrzej Barański - wiceprzewodniczący
 4. Sylwia Adamczewska
 5. Artur Bagieński
 6. Anna Grabek
 7. Agata Grzeszczyk
 8. Anna Kamińska
 9. Monika Kilar - Błaszczyk
 10. Dariusz Klimczak
 11. Iwona Koperska
 12. Marek Mazur
 13. Ilona Rafalska
 14. Halina Rosiak
 15. Mieczysław Teodorczyk


Komisja Rewizyjna

1. Nowacka Irena – przewodnicząca

2.  Radosław Gajda
3. Świętosław Gołek
4. Jakub Jędrzejczak
5. Cezary Krawczyk
6. Anna Rabiega

7. Wiesław Stasiak

8. Bożena Ziemniewicz


Komisja Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej

1. Ilona Rafalska - przewodnicząca
2. Anna Kamińska - wiceprzewodnicząca

3. Sylwia Adamczewska - wiceprzewodnicząca

4. Danuta Kałuzińska
5. Dariusz Klimczak
6. Elżbieta Nawrocka
7. Halina Rosiak

 

Czytany 12948 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  02.11.2012 - 14:06
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 28.08.2014 - 13:13