Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego IV kadecji (2010-2014)

Przewodniczący: Mazur Marek
Wiceprzewodniczący: Grabek Anna
Wiceprzewodniczący: Teodorczyk Mieczysław
Wiceprzewodniczący:  Kula Włodzimierz
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji