Prezydium Sejmiku Województwa Łódzkiego IV kadecji (2010-2014)

Przewodniczący: Mazur Marek
Wiceprzewodniczący: Grabek Anna
Wiceprzewodniczący: Teodorczyk Mieczysław
Wiceprzewodniczący:  Kula Włodzimierz

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji