Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów:
 1. Piotr Adamczyk - Przewodniczący
 2. Halina Rosiak - Wiceprzewodnicząca
 3. Beata Dróżdż
 4. Włodzimierz Fisiak
 5. Arkadiusz Gajewski
 6. Dariusz Joński
 7. Dariusz Klimczak
 8. Iwona Koperska
 9. Zbigniew Linkowski
 10. Marek Mazur
 11. Andrzej Owczarek
 12. Witold Stępień
 13. Ewa Wendrowska
 14. Waldemar Wojciechowski
 15. Zbigniew Ziemba
 16. Jolanta Zięba-Gzik.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji