Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. Beata Dróżdż - Przewodnicząca
 2. Alicja Antczak
 3. Paweł Bliźniuk
 4. Włodzimierz Fisiak
 5. Dariusz Joński
 6. Paweł Kowalczyk
 7. Andrzej Owczarek
 8. Dariusz Rogut
 9. Katarzyna Sadowska
 10. Marlena Sagan
 11. Ewa Wendrowska.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji