Komunikat z dnia 13 kwietnia 2023 r.

W dniu 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się II sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji. Sesja odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122.

Transmisja z II sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 20 kwietnia 2023 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

2. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie kworum.

3. Propozycje zmian w porządku obrad, przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Statutowych i Rewizji (Druk Nr 1):

• dyskusja;
• zgłoszenia kandydatur do zespołu;
• głosowanie jawne imienne.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Kontaktu z Młodzieżą (Druk Nr 2):

• dyskusja;
• zgłoszenia kandydatur do zespołu;
• głosowanie jawne imienne.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Oświaty (Druk Nr 3):

• dyskusja;
• zgłoszenia kandydatur do zespołu;
• głosowanie jawne imienne.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Edukacji Obywatelskiej (Druk Nr 4):

• dyskusja;
• zgłoszenia kandydatur do zespołu;
• głosowanie jawne imienne.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Transportu (Druk Nr 5):

• dyskusja;
• zgłoszenia kandydatur do zespołu;
• głosowanie jawne imienne.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Klimatu i Ekologii (Druk Nr 6):

• dyskusja;
• zgłoszenia kandydatur do zespołu;
• głosowanie jawne imienne.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie objęcia Honorowym Patronatem „Trybunałów Modelarstwa Kolejowego” organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Modelarzy (Druk Nr 7):

• dyskusja;
• głosowanie jawne imienne.

11. Sprawozdanie z pracy Zespołu Tematycznego ds. Promocji:

• wystąpienie Koordynator Zespołu;
• dyskusja.

12. Propozycje do prac Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego:

• zgłoszenia propozycji i dyskusja.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie II sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.

 

Do pobrania:Porządek obrad II sesji Młodzieżowego Sejmiku WŁ w dn. 20.04.2023r.

Czytany 164 razy
Osoba publikująca :  Rafał Andrzejczak
Data publikacji:  13.04.2023 - 15:44
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 19.04.2023 - 10:28