Zespół ds. Klimatu i Ekologii

Skład Zespołu ds. Klimatu i Ekologii:

Iga Chlebos
Maciej Gniatkowski
Oskar Jażdż
Jakub Kuster
Marceli Milski
Mikołaj Włodarczyk

Do zakresu działania Zespołu należy:

  • propagowanie wiedzy i postaw proekologicznych wśród młodzieży;
  • udział w konferencjach, panelach i debatach na temat klimatu i ochrony środowiska;
  • współpraca z organizacjami ekologicznymi oraz właściwymi organami i jednostkami działającymi w zakresie ochrony środowiska;
  • przygotowanie programów edukacyjnych i kampanii informacyjnych adresowanych do młodzieży, na temat zmian klimatu oraz ochrony środowiska;
  • popularyzowanie ekologicznego stylu życia oraz organizowanie działań związanych z ochroną środowiska, w tym kampanii społecznych, konkursów i warsztatów wśród młodzieży.

Uchwały dotyczące Zespołu:

Uchwała nr II/11/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Klimatu i Ekologii, określenia jego przedmiotu działania oraz składu osobowego

Czytany 285 razy
Osoba publikująca :  Rafał Andrzejczak
Data publikacji:  20.04.2023 - 21:15
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 21.04.2023 - 11:48