Zespół ds. Transportu

Skład Zespołu ds. Transportu:

Oskar Jażdż
Patryk Kuśmierski
Jakub Rajszer
Maciej Urbańczyk
Filip Urbański
Mikołaj Włodarczyk
Aleksander Zalech

Do zakresu działania Zespołu należy:

  • analiza i ocena potrzeb transportowych młodzieży, w tym określenie najczęstszych kierunków podróży, środków transportu wykorzystywanych przez młodych ludzi oraz problemów związanych z dojazdami do szkół i uczelni;
  • współpraca z przedstawicielami szkół i uczelni w celu opracowania i wdrożenia planów transportowych dla poszczególnych placówek;
  • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodych użytkowników dróg, w tym organizacja kampanii edukacyjnych, szkoleń dla młodych kierowców oraz monitorowanie stanu infrastruktury drogowej w pobliżu szkół i uczelni;
  • propozycja rozwiązań, które pomogą młodym ludziom z mniejszych miejscowości dojeżdżać do większych miast;
  • współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką transportu młodzieżowego w celu wymiany doświadczeń;
  • organizacja spotkań dotyczących transportu młodzieżowego, w celu pozyskania opinii młodych ludzi oraz poznania ich potrzeb i oczekiwań, mogących pomóc w planowaniu i realizacji działań transportowych.

Uchwały dotyczące Zespołu:

Uchwała nr II/10/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Transportu, określenia jego przedmiotu działania oraz składu osobowego

Czytany 252 razy
Osoba publikująca :  Rafał Andrzejczak
Data publikacji:  20.04.2023 - 21:23
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 08.12.2023 - 13:14