Zespół ds. Edukacji Obywatelskiej

Skład Zespołu ds. Edukacji Obywatelskiej:

Jakub Kuster
Katarzyna Świgulska
Konrad Zimorski

Do zakresu działania Zespołu należy:

  • prowadzenie działalności zachęcającej młodzież do aktywności społecznej i obywatelskiej w sprawach istotnych dla młodzieży;
  • upowszechnianie wśród młodzieży informacji o dostępnych możliwościach podejmowania własnych inicjatyw w tym m.in. społecznych, kulturalnych, gospodarczych, sportowych, proekologicznych i prozdrowotnych;
  • inicjowanie działań mających na celu rozwój wśród młodzieży kompetencji społecznych i obywatelskich, umiejętności krytycznego myślenia, prowadzenia dyskusji i debat z poszanowaniem zasad kultury i właściwego zachowania;
  • promowanie kształcenia młodzieży w szczególności w aspektach administracyjnych, prawnych, ekonomicznych i gospodarczych, z uwzględnieniem możliwości praktycznego zastosowania nabytej wiedzy.

Uchwały dotyczące Zespołu:

Uchwała nr II/9/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Edukacji Obywatelskiej, określenia jego przedmiotu działania oraz składu osobowego

Czytany 229 razy
Osoba publikująca :  Rafał Andrzejczak
Data publikacji:  20.04.2023 - 21:28
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 16.08.2023 - 10:13