Zespół ds. Kontaktu z Młodzieżą

Skład Zespołu ds. Kontaktu z Młodzieżą:

Franciszek Bogulski
Jakub Kuster
Patryk Kuśmierski
Maciej Urbańczyk
Mikołaj Włodarczyk
Konrad Zimorski

Do zakresu działania Zespołu należy:

  • nawiązywanie współpracy z samorządami uczniowskimi, samorządami studenckimi, młodzieżowymi radami/sejmikami, organizacjami młodzieżowymi, w zakresie spraw dotyczących młodzieży;
  • organizowanie spotkań z młodzieżą w szkołach, uczelniach, ośrodkach kultury i innych stosownych do charakteru spotkania miejscach;
  • promowanie aktywności społecznej i partycypacji młodzieży w życiu publicznym;
  • przygotowywanie propozycji projektów i działań na rzecz młodzieży oraz przedstawianie ich Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Łódzkiego.

Uchwały dotyczące Zespołu:

Uchwała nr II/7/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Kontaktu z Młodzieżą, określenia jego przedmiotu działania oraz składu osobowego

Czytany 235 razy
Osoba publikująca :  Rafał Andrzejczak
Data publikacji:  20.04.2023 - 21:40
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 21.04.2023 - 11:45