Zespół ds. Statutowych i Rewizji

Skład Zespołu ds. Statutowych i Rewizji:

Franciszek Bogulski
Wojciech Gałkiewicz
Oskar Jażdż
Patryk Kuśmierski
Marceli Milski
Jakub Rajszer
Katarzyna Świgulska

Do zakresu działania Zespołu należy:

  • wspieranie Młodzieżowego Sejmiku oraz jego Prezydium w sprawach statutowych, w tym podczas sesji;
  • dbanie o przestrzeganie przez członków Młodzieżowego Sejmiku ich obowiązków określonych w Statucie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, w tym rozpatrywanie skarg wnoszonych w zakresie odpowiedzialności porządkowej członków Młodzieżowego Sejmiku;
  • współpraca z innymi Zespołami Tematycznymi w sprawach dotyczących Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, opracowywanych projektów uchwał i inicjatyw uchwałodawczych Młodzieżowego Sejmiku.

Uchwały dotyczące Zespołu:

Uchwała nr II/6/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Tematycznego ds. Statutowych i Rewizji, określenia jego przedmiotu działania oraz składu osobowego

Czytany 222 razy
Osoba publikująca :  Rafał Andrzejczak
Data publikacji:  20.04.2023 - 21:44
Osoba modyfikująca: Rafał Andrzejczak
Ostatnio zmieniany: 21.04.2023 - 11:45