Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego

Podstawą prawną do przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego” jest Uchwała Nr LV/1543/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego”.
Zgodnie z § 1 ww. uchwały tytuł „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla regionu oraz wybitnym osobistościom, które swoimi czynami wzbogaciły dorobek województwa łódzkiego w różnych dziedzinach, na zasadach określonych w regulaminie.
Tytuł przyznawany jest na wniosek: ¼ ustawowego składu Sejmiku, grupy 2.000 mieszkańców Województwa Łódzkiego, Zarządu Województwa Łódzkiego, komisji stałych Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz klubów radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego. Udokumentowany wniosek można składać do dnia 31 maja każdego roku. W przypadku braku zgłoszeń w wyznaczonym terminie dopuszcza się złożenie wniosku do dnia 15 października.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, który pełni funkcję przewodniczącego Kapituły Tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego”, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku przedkłada go pod jej obrady. W skład Kapituły wchodzą: przewodniczący Sejmiku WŁ, marszałek WŁ, przewodniczący komisji stałych Sejmiku oraz przewodniczący klubów radnych. Tytuł może być nadawany osobom fizycznym bez względu na miejsce zamieszkania, zarówno obywatelom polskim jak i nie posiadającym takiego obywatelstwa. Tytuł „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego” nadaje Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą, jedynie raz w roku. 
 
Pliki do pobrania:
 

Data Tytuł
27.10.2020 Uchwała Nr XXI/349/20 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego"
15.09.2020 Uchwała Nr XX/323/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego"
29.10.2019 Uchwała Nr XII/199/19 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego"

19.06.2018

Uchwała Nr LIII/674/18 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego"

20.06.2017 Uchwała Nr XL/513/17 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego"
20.06.2017 Uchwała Nr XL/512/17 zmieniająca Uchwałę Nr LV/1543/10 w sprawie zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego"
30.08.2016 Uchwała Nr XXVII/337/16 w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego"
27.04.2010 Uchwała Nr LV/1543/10 w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego”
27.04.2010 Tekst jednolity Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego”
  Skład Kapituły Tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego”
  Klauzula informacyjna RODO
Czytany 21000 razy
Osoba publikująca :  Marta Adamczewska
Data publikacji:  03.08.2016 - 12:16
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 03.11.2020 - 13:58