Komunikat o planowanej XXXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Na dzień 22 czerwca 2021 r. (wtorek) planowana jest XXXII sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Informacje o godzinie rozpoczęcia sesji oraz porządku obrad zostaną podane w odrębnym komunikacie.

W czasie sesji rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r.

W debacie nad Raportem mogą w zdalnym trybie podczas sesji zabierać głos Mieszkańcy Województwa, którzy zgłoszą się do udziału w debacie na warunkach określonych art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z:

Informacją o zasadach udziału mieszkańców Województwa Łódzkiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r.

Wzorem formularza zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r.

Oświadczeniem zgłaszającego udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r.

Wzorem list poparć dla zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2020 r. - prosimy drukować dwustronnie.

Czytany 686 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  31.05.2021 - 14:16
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 31.05.2021 - 14:43