Porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 27 lipca 2021 r.

Porządek obrad XXXIII sesji
Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie
w dniu 27 lipca 2021 roku (wtorek), godz. 14.30

 

1. Otwarcie sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

3.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bedlno na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 14 lipca 2021 r.;

3.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zduny na usuwanie skutków klęski żywiołowej w dniach 14-16 lipca 2021 r.;

3.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielawy na usuwanie skutków klęski żywiołowej w dniach 14-16 lipca 2021 r.;

3.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kiernozia na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 15 i 17 lipca 2021 r.;

- dyskusja;

- głosowanie.

4. Wolne wnioski.

5. Komunikaty.

6. Zamknięcie sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 639 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  26.07.2021 - 11:39
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 26.07.2021 - 11:48