Porządek obrad XXXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 3 listopada 2021 r.

Porządek obrad XXXIX sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 3 listopada br. (środa) godz. 16.00

 

1. Otwarcie sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Dyskusja nad projektem uchwały:

3.1.zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

4. Wolne wnioski.

5.Komunikaty.

6.Głosowanie projektu uchwały:

    3.1.zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

7.Ogłoszenie wyników głosowania.

8. Zakończenie XXXIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 729 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  29.10.2021 - 15:55
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 29.10.2021 - 16:18