Porządek obrad XLIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 18 marca 2022 r.

Porządek obrad XLIII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 18 marca 2022 roku (piątek), godz.12.00

 

1. Otwarcie sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Dyskusja nad projektami uchwał:

3.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok;

3.2.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;

3.3. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Województwo Łódzkie obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

4. Wolne wnioski.

5.  Komunikaty.

6. Głosowanie projektów uchwał z punktu 3:

3.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok;

3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;

3.3. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Województwo Łódzkie obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

7. Ogłoszenie wyników głosowania.

8. Zamknięcie sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Czytany 455 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  16.03.2022 - 16:32