Porządek obrad XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 25 października 2022 r.

 

         Porządek obrad XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego,

która odbędzie się w siedzibie

Łódzkiego Domu Kultury, ul. gen. Romualda Traugutta 18

w dniu 25 października 2022 roku (wtorek), godz. 13.30 

1. Otwarcie XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał (dyskusja):

5.1. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie ustanowienia jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);

5.3 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.3);

5.4. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie przyznania Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.8).

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie za rok szkolny 2021/2022 (Druk Nr 6).

7. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Komunikaty.

 

11. Głosowanie projektów uchwał omówionych w punktach: 5.1 do 5.8:

 

5.1. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie ustanowienia jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);

5.3 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie (Druk Nr 5.3);

5.4. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie przyznania Nagród Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 5.8).

12. Zamknięcie XLIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.    

 

Pobierz załącznik:

Czytany 562 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  19.10.2022 - 13:09
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 19.10.2022 - 14:07