Porządek obrad LI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 20 grudnia 2022 r.

Porządek obrad LI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii 
Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,

w dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek), godz. 13.00

      

1. Otwarcie LI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z L sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego oraz Budżet Województwa Łódzkiego na 2023 rok:

  • omówienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.1);
  • omówienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.2);
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.3);
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.4);
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego oraz w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.5);
  •  dyskusja.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

6.1. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Druk Nr 6.1);

6.2. zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 6.2);

6.3. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (Druk Nr 6.3);

6.4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (Druk Nr 6.4);

6.5. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 6.5);

6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.6);

6.7. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 6.7);

6.8. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.8).

7.Informacja o Funduszach Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

8. Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym w 2021 roku (Druk Nr 7).

9. Przyjęcie Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 8).

10. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski. 

13. Komunikaty.

14. Głosowanie projektów uchwał w Druku Nr 5.1 i Druku Nr 5.2 oraz od Druku 6.1 do Druku Nr 6.8:

5.1. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk 5.2);

6.1. zmieniająca Statut Wojewódzkiego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Druk Nr 6.1);

6.2. zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 6.2);

6.3. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (Druk Nr 6.3);

6.4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, obejmowania,, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (Druk Nr 6.4);

6.5. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 6.5);

6.6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.6);

6.7. w sprawie rozpatrzenia petycji (Druk Nr 6.7);

6.8. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.8).

15. Zamknięcie LI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 538 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  14.12.2022 - 11:02
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 21.12.2022 - 13:41