Porządek obrad LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 12 stycznia 2023 r.

Porządek obrad LII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii  Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,

w dniu 12 stycznia 2023 roku (czwartek), godz. 10:30

    

1. Otwarcie LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego na temat przebiegu II naboru wniosków w poddziałaniu wsparcie przygotowawcze przeznaczonego dla Lokalnych Grup Działania:

a) Wystąpienia przedstawicieli Lokalnych Grup Działania obecnych podczas sesji;

b) Pytania i dyskusja;

c) Wystąpienia Parlamentarzystów RP.

4. Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego na temat czasu trwania umowy najmu Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego z NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii Nafis S.A:

a) Wystąpienia mieszkańców zainteresowanych istnieniem wyżej wymienionego oddziału;

b) Pytania i dyskusja;

c) Wystąpienia Parlamentarzystów RP.

5.Wolne wnioski.

6.Komunikaty

7. Zamknięcie LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 525 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  10.01.2023 - 16:24
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 10.01.2023 - 16:31