Porządek obrad LIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 31 stycznia 2023 r.

Porządek obrad LIII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii  Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,

w dniu 31 stycznia 2023 roku (wtorek), godz. 12.30 

     

 1. Otwarcie LIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);

5.3. zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 5.4).

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2022 rok (Druk Nr 6).

7. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Komunikaty.

11. Głosowanie projektów uchwał od Druku Nr 5.1 do Druku Nr 5.4:

5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);

5.3. zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.3).

5.4. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 5.4).

12.Zamknięcie LIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 518 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  25.01.2023 - 10:35
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 25.01.2023 - 10:45