Porządek obrad LIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 28 lutego 2023 r.

Porządek obrad LIV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywającej się w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii  Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 122,

w dniu 28 lutego 2023 roku (wtorek), godz.13.00

 

 

1. Otwarcie LIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.1);
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2);
5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy (Druk Nr 5.3);
5.4. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 5.4).
6. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Komunikaty.

10. Głosowanie projektów uchwał od Druku Nr 5.1 do Druku Nr 5.4:

5.1. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2023 rok (Druk Nr 5.1);
5.2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
(Druk Nr 5.2);
5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy (Druk Nr 5.3);
5.4. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu (Druk Nr 5.4).

11. Zamknięcie LIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

             

 

Pobierz załącznik:

Czytany 311 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  22.02.2023 - 10:06
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 22.02.2023 - 10:54