Komunikat o planowanej LVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Na dzień 27 czerwca 2023 r. (wtorek) planowana jest LVIII sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. Informacje o godzinie rozpoczęcia sesji, porządku obrad oraz miejscu jej odbywania zostaną podane w odrębnym komunikacie.

W czasie sesji rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r. (link)

W debacie nad Raportem mogą podczas sesji zabierać głos Mieszkańcy Województwa, którzy zgłoszą się do udziału w debacie na warunkach określonych art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 i z 2023 r. poz. 572).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z:

„Informacją o zasadach udziału mieszkańców Województwa Łódzkiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r.”(link)

Wzorem formularza „Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r.”(link)

„Oświadczeniem zgłaszającego swój udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r.” (link)

Wzorem „Listy poparcia dla zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2022 r.” (link) - prosimy drukować dwustronnie.

Czytany 311 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  31.05.2023 - 10:57
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 31.05.2023 - 11:05